NESNI O SVÉM ŽIVOTĚ, ŽIJ SVŮJ SEN

Červenec 2011

Kolik máš přátel?

29. července 2011 v 8:27 BAJKY A PŘÍBĚHY S POUČENÍM
"Kolik si myslíte, že máte přátel?" zeptal se jeden spolucestující druhého během nedávné cesty. Podíval jsem se na něj a předstíral jsem, že si čtu noviny. Ve skutečnosti jsem poslouchal jejich rozhovor, který mě vedl k zamyšlení.

"Taky jsem si myslel, že jich mám hodně," řekl muž, "dokud jsem nemusel přehodnotit podstatu přátelství."
"Kdo neví, co je to přítel?" přemítal jsem. Ale v průběhu rozhovoru jsem si uvědomil, že naše tradiční představa přátelství nevystihuje realitu přesně.
Jeho další otázka směřovala více k podstatě.
"Kolik lidí, které považujete za své přátele, byste pozval na svatbu?"
"Tak asi dvě stě až tři sta."
"A na křest dítěte?"
"Tak asi sedmdesát až sto."
"Kdybyste chtěl jít dnes večer do kina nebo na stadion, kolika osobám byste zavolal?"
"Nevím… snad patnácti až dvaceti."
"Je vidět, že máte hodně přátel," řekl druhý muž s úsměvem. "Ale pro kolik z nich jsou důležité vaše osobních záležitosti, vaše problémy? S kolika sdílíte své ušlechtilé plány, osobní nebo rodinné problémy? Na ramenou kolika z nich byste se mohl vyplakat a cítit se pochopený? A kolik z nich se upřímně raduje z vašich úspěchů a na vlastní kůži prožívají vaše trápení?"
"Děláte mi to těžké," odpověděl, " takových je už méně: dva nebo tři."
"A kdyby jeden z těch dvou nebo tří byl smrtelně nemocen a zbývalo by mu pár měsíců života, nabídl byste jim, že se ujmete jejich rodin a postaráte se o vzdělání jejich dětí?"
"To je opravdu složité, nevybral bych z nich žádného."
"Máte tedy hodně lidí, kteří vám dělají společnost, dva až tři dobré kamarády, avšak přítele žádného," zakončil podivný cestující.
Musel jsem se upřímně zamyslet nad tím, jak je obtížné najít a především si udržet opravdové přátelství, neboť společníků a kamarádů máme všichni dost.

A ty, kolik máš přátel?


Dřevěná mísa

29. července 2011 v 8:23 BAJKY A PŘÍBĚHY S POUČENÍMStařec se odstěhoval k synovi, snaše a šestiletému vnukovi. Ruce se mu již třásly, zrak se mu kalil a kroky slábly.
Rodina se scházela k jídlu u jednoho stolu, ale starcovy třesoucí se ruce a nejistý zrak společné stolování ztěžovaly. Hrách mu padal ze lžíce, a když se snažil uchopit sklenici s mlékem, často skončilo rozlité na ubruse.
Syna a jeho ženu už celá záležitost unavovala. Syn tedy řekl: "Musíme s dědečkem něco udělat. Už toho bylo dost! Rozlévá mléko, je hlučný a jídlo mu padá na podlahu."
A tak se manželé rozhodli postavit do rohu jídelny malý stolek, kde dědeček jedl o samotě, zatímco ostatní se při jídle těšili ze vzájemné společnosti. Jelikož dědeček rozbil pár talířů, dostával jídlo v dřevěné misce. Když se na něj občas otočili, spatřili slzy v osamělých očích. Přesto jediné, čeho se stařec dočkal, byla slova napomenutí, když mu spadla lžíce nebo kus jídla.
Šestiletý chlapec pozoroval v tichosti počínání svých rodičů.
Jednou odpoledne, když bylo před večeří, si otec všiml, že si synek hraje na podlaze s kousky dřeva.
Sladce se ho zeptal: "Co to děláš?"
Syn mu stejně sladce odpověděl: "Ale, dělám jednu misku pro tebe a druhou pro maminku, abyste měli z čeho jíst, až zestárnete."
Usmál se a pokračoval v práci. Synkova slova zasáhla rodiče velmi silně. Zůstali zaraženě stát a jen se dívali jeden na druhého.Slzy se jim řinuly po tvářích, a ačkoli žádný z nich k tomu nic neřekl, bylo oběma jasné, co musejí udělat.
To odpoledne vzal muž svého otce jemně za ruku a přivedl ho ke společnému stolu. Po zbytek dne seděl dědeček v čele. A z nějakého důvodu se muž ani jeho žena víckrát nezlobili, když spadla na podlahu lžíce nebo se rozlilo mléko či se zašpinil ubrus.

Mínění

18. července 2011 v 8:38 CITÁTY
‎"Mé mínění o jiné lidské bytosti častěji značí to, jaký jsem uvnitř já, než jaká je uvnitř ta druhá osoba.
To, za co jiné odsuzujeme, vypovídá o problémech nás samých.
Rozhlédni se kolem sebe. Přemýšlej o svých reakcích na různé lidi. Dokážeš vidět jejich skutečnou tvář? Anebo jsi obětí svých vlastních interpretací?"
(Kay Pollak: Žádná setkání nejsou náhodná)

Tělo

18. července 2011 v 8:37 CITÁTY
‎"Tělo je loď, která tě může dovézt k břehu osvobození,
tělo je kámen, který tě může stáhnout a utopit v hlubinách samsáry,
tělo je sluhou špatností i ctností."
Dilgo Khyentse Rinpoche: Sto veršů rad mistra jménem Padampa Sanggjä lidem z Tingri

Hněv

18. července 2011 v 8:36 CITÁTY
"Zůstávat rozhněvaný je jako svírat v dlani žhavý uhel s úmyslem hodit ho po druhém. Jste to vy, kdo se popálí." (Buddha)

Směr

18. července 2011 v 8:35 CITÁTY
Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet.T-shock